Amplica AB hjälper företag att strategiskt och operativt hantera och optimera

personalen och dess kompetens i syfte att nå företagets affärsmålAmplica AB är ett konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling. Vi erbjuder såväl strategiska som rent operativa tjänster.


Vi hjälper våra kunder att strategiskt sätta grundläggande strukturer och processer inom HR för att undvika risker för böter och viten när man inte följt LAS, MBL, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen etc. Rent operativt levererar vi kvalitativa kompetenshöjande insatser kopplade till kundens affärbehov som ledarskapsutveckling, konflikthantering, styrkehantering, feed-back. Innehållet och omfattningen varierar, oftast handlar det dock om att träna på sin kommunikation, sitt sätt att skapa goda relationer eller sitt sociala kapital. 


Vi hjälper våra kunder att skapa företagskulturer där alla är "på tå", modiga och effektiva när de möter såväl kunder, samarbetspartners som andra intressenter och varandra.Amplica är företaget som gör skillnad för sina kunder